บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

“ Dr.ปลวก ” เรา คือบริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ไม่ว่า จะเป็นที่บ้าน  ร้านอาหาร  บริษัทห้างร้านต่างๆ ฯลฯ   เรายินดีให้บริการ
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ทำให้รู้ได้ว่า สามารถจะกำจัดปลวกไปถึงต้นตอที่รังได้อย่างไร
ปลอดภัยแน่นอน 100%  เพราะเราใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ  หายขาด ตายยกรัง

บริการของเรา....

Termites Services

บริการกำจัดปลวก

Flea Tick Removal Services

บริการกำจัดเห็บหมัด

Ants Removal Services

บริการกำจัดมด

Rats Removal Services

บริการกำจัดหนู

Mosquito Removal Services

บริการกำจัดยุง

Roach Removal Services

บริการกำจัดแมลงสาบ

Fly Removal Services

บริการกำจัดแมลงวัน

Fungal Removal Services

บริการกำจัดเชื้อรา

Dust Mite Cleaning Services

บริการกำจัดไรฝุ่น

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ( Vision and Mission )

บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ได้เปิดทำการเมื่อปี 1990 ดำเนินธุรกิจ ด้านกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู เห็บ หมัด เชื้อรา
ยุง และสัตว์รบกวนทุกชนิดผู้ริเริ่มการใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ
ด้วยระบบ NANO TECHNOLOGYเน้นความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

คุยเฟื่องเรื่องบ้าน กับ อ.สำเริง ฤทธิ์พริ้ง

คุยเฟื่องเรื่องบ้าน

รายการ Get iDea ดร.ปลวก

เยี่ยม กรุงเทพธุรกิจ

เยี่ยม กรุงเทพธุรกิจ

Dr.ปลวก…เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบริการกำจัดต่างๆ ดังนี้ คือ

กำจัดปลวก, กำจัดเห็บหมัด, กำจัดมด, กำจัดหนู, กำจัดยุง,
กำจัดแมลงสาบ, กำจัดแมลงวัน, กำจัดเชื้อรา, กำจัดไรฝุ่น,
ปลวก, แมลงทุกชนิด และ สัตว์รบกวนต่างๆ
ด้วยนวัตกรรมระบบนาโนเทคโนโลยี โดยระบบหัวเข็ม
พร้อมกับสมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารพิษ

“เห็นปลวก คิดถึง ดร.ปลวก”

“ปลอดภัย หายขาด ตายยกรัง”