บริการกำจัดปลวก (Termites Services)

ขั้นตอนการกำจัดปลวก

  • กำจัดปลวก โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม หัวฉีดเป็นแบบเข็ม ไปบริเวณที่มีปลวกขึ้น บริเวณที่เป็นไม้และทางเดินของปลวก
  • เมื่อปลวกโดน สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ หรือกินไม้ที่มี สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ติดอยู่ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ จะทำให้ปลวกย่อยอาหารไม่ได้ และอดอาหารตายในที่สุด เมื่อปลวกงานตายหมด นางพญา + ตัวอ่อน จะขาดอาหารด้วย เมื่อไม่มีปลวกงาน ส่งอาหารให้ในที่สุด ปลวกจะตายภายใน 21 วัน และ “ตากยกรัง”