งานออกบู๊ทประจำปี “SME EXPO”
( 7-9 Octorber 2559 )

งานออกบู๊ทประจำปี “CAMBUILD’16”
( 8-10 September 2016 )
September 9, 2016
งาน BOD ออกบู๊ท
“ของ BNI UNIQUE ที่ CDC”
( 30 November 2560 )
November 30, 2017

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 
 

Comments are closed.