บริการกำจัดแมลงสาบ
(Roach Removal Services)

การ บริการกำจัดแมลงสาบ ดร.ปลวก เราใช้ ระบบนาโนเทคโนโลยี ที่ได้มีการพัฒนาและเป็นระบบที่มาจาก ประเทศอิสราเอล โดยเน้น ความปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง รักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการกำจัดแมลงสาบ

    การ กำจัดแมลงสาบ
  • ใช้น้ำยา สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ
  • ใช้ เครื่องมือถังอัดลม ซึ่งเป็นระบบหัวเข็มฉีด แบบปรับหัวฉีดกระจาย
  • ต้องสำรวจพื้นที่แหล่งที่อยู่ของแมลงสาบทั้งภายในและภายนอกบ้านอาคาร บริเวณที่ทิ้งเศษอาหาร
  • การ กำจัดแมลงสาบ โดยการฉีดพ่นไปตามร่องรอยของพื้น บริเวณที่เก็บภาชนะต่างๆ และ บริเวณตู้ต่างๆที่ใช้เก็บอาหาร และ ตามแหล่งอาศัยของแมลงสาบ เช่น ท่อน้ำทิ้ง ใต้ฝาท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น, เมื่อตัวน้ำยา "สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ" ไปสัมผัสโดน ตัวแมลงสาบ ก็จะไปทำลายระบบประสาทแมลงสาบทันที