บริการกำจัดแมลงสาบ
(Roach Removal Services)

ขั้นตอนการกำจัดแมลงสาบ

  • กำจัดแมลงสาบ โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม หัวฉีดเป็นแบบเข็ม ไปที่บริเวณแมลงสาบ และรังที่อยู่ของแมลงสาบ
  • เมื่อแมลงสาบโดนหรือเดินผ่าน สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ จะทำให้ระบบสั่งการของแมลงสาบ ผิดปกติ จนย่อยอาหารไม่ได้ และตายในที่สุด เพราะว่า ขาดอาหาร ภายใน 21 วัน