บริการกำจัดหนู
(Rats Removal Services)

การ บริการกำจัดหนู ดร.ปลวก เราใช้ ระบบนาโนเทคโนโลยี ที่ได้มีการพัฒนาและเป็นระบบที่มาจาก ประเทศอิสราเอล โดยเน้น ความปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง รักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการกำจัดหนู

    การ กำจัดหนู
  • ใช้น้ำยา สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ
  • ใช้ เครื่องมือถังอัดลม ซึ่งเป็นระบบหัวเข็มฉีด แบบปรับหัวฉีดกระจาย โดยฉีดน้ำยา "สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ" ให้ทั่วบริเวณที่มีกลิ่นสาบหนู ทางเดินหนู โดยสังเกตุจากมูลหนูให้ทั่ว
  • "สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ" ซึ่งมีทั้ง ชนิดน้ำและผงบรรจุซอง, น้ำยาชนิดน้ำ เมื่อหนูเดินผ่าน ก็จะโดนทำลายระบบประสาทหนูและก็จะออกจากที่ซ่อนไป, ส่วน ยากำจัดหนูชนิดผงบรรจุซอง ใช้เพื่อให้หนูกินแทนอาหาร ก็จะทำให้หนูเบื่ออาหาร และหนีออกจากแหล่งซ่อนไปสู่ภายนอกบ้านอาคาร แล้วจะค่อยๆจากสถานที่ๆในบริเวณนั้นๆ
  • ส่วนการฉีด กำจัดหนู ด้วยการวางผงนาโน ที่มีทั้งชนิดซองและเม็ด ตามจุดต่างที่มี หนู วิ่ง เดินผ่าน และไว้ในที่ๆลับตา
  • ส่วน สารนาโนเทคโนโลยี จะมีอายุในระยะเวลา 1 ปี