Rats Removal Service บริการกำจัดหนู

ขั้นตอนการกำจัดหนู

-  ใช้สารกำจัดสมุนไพรไร้สารพิษ นาโนเทคโนโลยี ฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม หัวฉีดหัวเข็ม
-  วางสารสมุนไพร  บริเวณทางเดินของหนู
-  เมื่อหนูกินสารสมุนไพรไร้สารพิษนาโนเทคโนโลยี จะทำให้หนูเบื่ออาหาร และตายในที่สุด เพราะขาดอาหาร