บริการกำจัดหนู
(Rats Removal Services)

ขั้นตอนการกำจัดหนู

  • กำจัดหนู โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม หัวฉีดเป็นแบบเข็ม ไปบริเวณตามทางเดิน ตามซอกรู มุมอับมุมมืด หรือ แหล่งอาศัย ของหนู
  • เมื่อหนูกิน สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ จะทำให้หนูรู้สึกเบื่ออาหาร และตายในที่สุด เพราะขาดอาหาร