ผลงานบางส่วนของ Dr.ปลวก
กำจัดปลวก และแมลง ฯลฯ ด้วยพืชสมุนไพร นาโนเทคโนโลยี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนอัญสัมชัญ ( แผนกประถม )

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สถานฑูตมาเลเซีย

Health Land Spa & Massage ทั้ง 8 สาขา

SLIM UP CENTER , THE SKIN DOCTORS

คอนโด The Address สาทร ซอย 12

โรงแรมแจ๊สโซเทล

บริษัท ไพซาโน บี.เค.เค. จำกัด

บริษัท ไทยสกายเอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป ( บางกอก ) จำกัด

บริษัท ไทยปริ้นติ้ง ไดอิ้ง จำกัด

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

บจก.สกุลไทย