ผลงานบางส่วนของ Dr.ปลวก
กำจัดปลวก และแมลง ฯลฯ ด้วยพืชสมุนไพร นาโนเทคโนโลยี