บริการกำจัดยุง
(Mosquito Removal Services)

ขั้นตอนการกำจัดยุง

  • กำจัดยุง โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม หัวฉีดเป็นแบบเข็ม ไปบริเวณน้ำคลำหรือแหล่งน้ำเพาะพันธ์ยุง ตามท่อระบายน้ำ ภายในบริเวณบ้าน และ ภายนอกรอบบ้าน อาคาร หรือ สถานที่ต่างๆ
  • สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ จะทำให้ยุง หยุดขยายพันธุ์ หยุดการเจริญเติบโต และตายในที่สุด