บริการกำจัดยุง
(Mosquito Removal Services)

การ บริการกำจัดยุง ดร.ปลวก เราใช้ ระบบนาโนเทคโนโลยี ที่ได้มีการพัฒนาและเป็นระบบที่มาจาก ประเทศอิสราเอล โดยเน้น ความปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง รักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการกำจัดยุง

    การ กำจัดยุง
  • ใช้น้ำยา สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ
  • ใช้ เครื่องมือถังอัดลม ซึ่งเป็นระบบหัวเข็มฉีด โดยการฉีดพ่นเป็นละอองกระจายไป ภายในท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ตามพงหญ้า ตามแหล่งน้ำขัง ทั้งภายในและภายนอกบริเวณบ้านอาคารทั้งหมด
  • การ กำจัดยุง ด้วยการฉีดแบบพ่นเป็นละอองน้ำนี้ จะไปกำจัด ลูกน้ำ ไม่ให้แพร่พันธ์ุกลายเป็นยุง, ซึ่งละอองน้ำที่เป็น "สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ" เมื่อลงไปผสมอยู่ในน้ำแล้ว จะไม่เป็นอันตราย เพียงแต่จะไปทำลายระบบประสาทยุง ทำให้ยุงบินล่วงหล่นลงมาตายในที่สุด