บริการกำจัดเชื้อรา
(Fungal Removal Services)

ขั้นตอนการฉีดเชื้อรา

  • โดยส่วนใหญ่ เชื้อรา จะขึ้นอยู่ตาม ฝ้า เพดาน ฝาผนัง หรือ ห้องน้ำ จุดอับชื้นต่างๆ อันเนื่องมาจาก ความชื้น และจากการรั่วซึมตามซอกหรือ ช่องฝนสาด ที่เป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อรา ที่เป็นร่องรอยด่างรอยคราบสีดำหรือเทาเข้ม ลักษณะเป็นจุดๆด่างๆหรือเป็นดวงๆ ขึ้นมาเป็นวงกว้าง
  • กำจัดเชื้อรา โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • โดยการฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม ถังฉีด หัวฉีดเป็นแบบเข็ม และปรับหัวฉีดพ่นให้กระจายเป็นละอองน้ำ เพื่อฉีดไปตามบริเวณร่องรอยที่มีเชื้อรา ให้ทั่วทั้งทั้งหมด แล้วก็ฉีดซ้ำอีกสักครั้ง เพื่อให้บริเวณที่ฉีดเชื้อรานั้นๆ ดูสดใสขึ้น แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ เชื้อราจะตายหมด และไม่แพร่กระจายอีกต่อไป