บริการกำจัดแมลงวัน
(Fly Removal Services)

ขั้นตอนการกำจัดแมลงวัน

  • กำจัดแมลงวัน โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม ถังฉีด หัวฉีดเป็นแบบเข็ม โดยปรับหัวฉีดพ่นให้กระจายเป็นละอองน้ำ ไปตามบริเวณที่เห็นตัวแมลงวัน และบริเวณ ที่มีแมลงวันเกาะอยู่
  • เมื่อแมลงวันโดน สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ จะบินตกลงมาตาย หากสารนี้ติดอยู่ที่ตามผนัง จะทำลายระบบประสาทของแมลงวัน แต่สารนี้ ปลอดภัย ต่อ มนุษย์และสัตว์เลี้ยง
  • และสามารถฉีดในบริเวณใกล้ แหล่งอาหาร ห้องครัว ห้องเก็บของ และบริเวณลานกว้างที่มี โต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร ร้านอาหารต่างๆ เพื่อป้องกัน