บริการกำจัดเห็บหมัด
(Flea Tick Removal Services)

การ บริการกำจัดเห็บหมัด ดร.ปลวก เราใช้ ระบบนาโนเทคโนโลยี ที่ได้มีการพัฒนาและเป็นระบบที่มาจาก ประเทศอิสราเอล โดยเน้น ความปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง รักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการกำจัดเห็บหมัด

    การ กำจัดเห็บหมัด
  • ใช้น้ำยา สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ
  • ใช้ เครื่องมือถังอัดลม ซึ่งเป็นระบบหัวเข็มฉีด
  • ต้องสำรวจพื้นที่ในการ กำจัดเห็บหมัด ให้ทั่วบริเวณบ้านและอาคาร
  • การ กำจัดเห็บหมัด ใช้วิธีฉีดให้เป็นละออง ด้วย ระบบหัวเข็มฉีดแบบปรับหัวกระจาย เพื่อให้เป็นละอองน้ำ ในบริเวณที่เห็น ตัวเห็บหมัด เดิน และฉีดให้ทั่วทุกซอกมุม และในที่ๆ สุนัข แมว วิ่งเดิน ให้ทั่ว ก็จะทำให้ ตัวเห็บหมัดตายภายใน 7 วัน
  • ในตัวน้ำยา "สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ" จะมีปฏิกริยาไปดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังของ ตัวเห็บหมัด ทำให้ตัวแห้งตายภายใน 10 นาที