บริการกำจัดเห็บหมัด
(Flea Tick Removal Services)

ขั้นตอนการกำจัดเห็บหมัด

  • กำจัดเห็บหมัด โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี ปลอดภัย กับ มนุษย์และสัตว์เลี้ยง
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม ถังฉีด หัวฉีดเป็นแบบเข็ม โดยปรับหัวฉีดพ่นให้กระจายเป็นละอองน้ำ ไปตามบริเวณที่มีเห็บหมัดเดิน และบริเวณ สุนัข แมว วิ่ง เดิน
  • เมื่อเห็บหมัดโดนหรือเดินผ่าน สารสมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ จะไปทำลายและดูดซึมเข้าสู่
    ผิวหนัง ทำให้ตัวเห็บหมัดแห้งตายภายใน 10 นาที หากฉีดพ่นกระจายให้ทั่วบริเวณทั้งภายในภายนอกบ้าน ทำให้หมดเห็บหมัดภายใน 7 วัน