บริการกำจัดไรฝุ่น
(Dust Mite Cleaning Services)

ขั้นตอนการกำจัดไรฝุ่น

  • กำจัดไรฝุ่น โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม ถังฉีด หัวฉีดเป็นแบบเข็ม โดยปรับหัวฉีดพ่นให้กระจายเป็นละอองน้ำ ไปตามบริเวณพื้นทางเดิน ผ้าปูที่นอน ตู้เตียง หรือตามซอกต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นฝุ่นฝงขึ้นมา จนมีไรฝุ่น ที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไปอาศัยอยู่อย่างมากมาย
  • เมื่อไรฝุ่นโดน สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง จะถูกฆ่าและ ตายไปในที่สุด
  • คำแนะนำ หมั่นทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้านทุกห้องบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรา