Knowledge about Dust Mite ความรู้เกี่ยวกับไรฝุ่น

Knowledge about Dust mite ความรู้เกี่ยวกับไรฝุ่น ตัวไรฝุ่น สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เป็นสัตว์จำพวกแมลงแต่มีลักษณะคล้ายกับ แมงมุม เห็บ…

อ่านต่อ

Knowledge about Fly ความรู้เกี่ยวกับแมลงวัน

Knowledge about Fly ความรู้เกี่ยวกับแมลงวัน “ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร” มีสภาพอากาศร้อนชื้น เหมาะกับการเจริญเติบโตของแมลงชนิดต่างๆ แมลงวัน เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับคนมากมาย…

อ่านต่อ