งาน BOD ออกบูธ ของ BNI Unique ที่ CDC (30 November 2017)