งานออกบูธ “งานครบรอบ 95 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์”