บริการกำจัดมด
(Ants Removal Services )

ขั้นตอนการกำจัดมด

  • กำจัดมด โดยใช้ สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี
  • และฉีดด้วยเครื่องมืออัดลม หัวฉีดเป็นแบบเข็ม ไปบริเวณที่มีมดขึ้น และรังที่อยู่ของมด
  • เมื่อมดโดนและเดินผ่าน สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไร้สารพิษ ด้วย ระบบนาโนเทคโนโลยี นี้ จะทำให้ระบบการสั่งการของมดผิดปกติ จนย่อยอาหารไม่ได้ และตายในที่สุด เพราะว่า ขาดอาหาร ภายใน 21 วัน