บริการกำจัดมด
(Ants Removal Services )

การ บริการกำจัดมด ดร.ปลวก เราใช้ ระบบนาโนเทคโนโลยี ที่ได้มีการพัฒนาและเป็นระบบที่มาจาก ประเทศอิสราเอล โดยเน้น ความปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง รักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการกำจัดมด

    การ กำจัดมด
  • ใช้น้ำยา สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ ไร้สารพิษ
  • ใช้ เครื่องมือถังอัดลม ซึ่งเป็นระบบหัวเข็มฉีด แบบปรับหัวเข็มกระจาย
  • ต้องสำรวจพื้นที่ในการ กำจัดมด ตามเส้นทางเดินของมด รังมดทั้งภายในภายนอกบ้านอาคาร และ ตามรอยแตกแยกรอยร้าวริมรั้ว
  • ในตัวน้ำยา "สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติ" จะปฏิกริยาเมื่อไปโดนมด หรือมดเดินทางผ่านมาสัมผัสถูกตัวน้ำยา ก็จะทำให้ระบบประสาทสั่งงานของมดผิดปกติไป ทำให้มดตายโดยการถูกทำลายระบบประสาทของมด